நிறுவனர்:நிலாமகள். Powered by Blogger.

எனது சிறகசைப்பில் அலைப்புறும் காற்றில் இளைப்பாற வருக...

தாய் மடி தனி சுகம்.

Tuesday, 3 February 2015 15 கருத்துரைகள்
நம் வாழ்வில் பிறப்பும் இறப்பும் ஒரு தடவை மட்டுமே நிகழ்வதில்லை.

தாயின் கருவறையில் இருந்து பிறப்பது மட்டுமே ஒரே தடவை. வாழ்வின் 'கரு'வறைகளில் இருந்து 'வெளி'ச்சத்துக்கு பிரவேசிக்கும் சமயங்களிலும் புதிது புதிதாய் பிறக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிறப்பிலும் பிரபஞ்ச ரகசியம் ஒவ்வொன்றாய் புரியத் தொடங்குகிறது நமக்கு.

வயிற்றில் சுமக்க முடியாத மனக்குறையை மாரிலும் தோளிலும் சுமந்து களியேறி நடைபழக்கிய தந்தையும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி...

Popular Posts

எங்க ஏரியா.. உள்ள வாங்க!!!

 
பறத்தல்- பறத்தல் நிமித்தம் © 2011 - Designed by Sibhi Kumar